Sempozyuma Çağrı

Mersin 1.Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde Mersin Sanayi Sitesi, Mersin Tabip Odası, Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesinin katkılarıyla Mersin ilinde düzenlenecektir.

Çalışan sağlığı ve iş güvenliğinde temel amaç; "sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması, üretimin devamlılığının sağlanmasıdır.

Devamı >>

Destek Veren Kuruluşlar